Zonta International

Zonta Nederland maakt onderdeel uit van het wereldwijde Zonta International. Zonta International heeft meer dan 31.000 leden, die lid zijn van ruim 1200 verschillende Zonta clubs in 67 landen. Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.

Het beleid van Zonta wordt bepaald door de Zonta International Board van 11 leden. Deze leden worden telkens voor een periode van twee jaar democratisch gekozen op een conventie, waarbij alle Zonta clubs wereldwijd stemrecht hebben.

Zonta International is verdeeld in 31 districten. De districten zijn op hun beurt verdeeld in areas, die vaak, maar niet altijd, overeenkomen met een bepaald land.  Nederland is area 4 in District 29.

Elk district wordt geleid door een gekozen governor. De district board assisteert clubs, promoot de programma’s van Zonta International binnen hun district en reikt awards uit. Zonta Nederland maakt deel uit van District 29, dat naast Nederland bestaat uit Zonta clubs in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

Zonta werd als serviceclub voor vrouwen in 1919 te Buffalo in de Verenigde Staten van Amerika opgericht en breidde zich uit over veel landen in de gehele wereld. Sinds 1928 is het hoofdkantoor gevestigd in Chicago.

In Europa werd de eerste Zontaclub in 1930 opgericht te Wenen.
De eerste Nederlandse club kwam in 1964 in Den Haag tot stand.

Tot 1988 konden uitsluitend vrouwen lid worden van Zonta. Als gevolg van de anti-discriminatiewetgeving kunnen thans ook mannen lid worden van Zonta. Zonta Club Deventer heeft echter geen mannelijke leden.

AMELIA MARY EARHART, LUCHTVAARTPIONIER

Amelia Mary Earhart was een Amerikaanse luchtvaartpionier en schrijfster. Earhart was de eerste vrouwelijke vliegenier die solo vloog over de Atlantische Oceaan.

JANE M. KLAUSMAN AWARD

Het Jane M. Klausman programma helpt vrouwen om hun masterdiploma in business management te behalen. Sinds de oprichting van het programma heeft Zonta 399 beurzen toegekend aan vrouwen uit 50 landen.