Chantal Walg over positieve gezondheid

Op 11 februari 2019 verzorgde Chantal Walg een presentatie over positieve gezondheid. Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Heel interessante materie!