Mineke Foundation update februari 2019

In maart 2015 heeft de Zonta Club Deventer aan Mineke Foundation een subsidie van € 3.000,-toegekend voor het project “Vakopleidingen Liberia”.

Mineke Foundation is opgericht in 2009 – dus nu alweer 10 jaar geleden! – door ons lid Tonia Dabwe. De stichting is genoemd naar Tonia’s moeder die na de burgeroorlogen in Liberia nog steeds vermist is.

Tonia is destijds van Liberia naar Nederland gevlucht en wilde als volwassene het werk van haar ouders, dat door de oorlogen was verwoest, weer oppakken.

Mineke Foundation biedt inmiddels o.a.:

  • diverse vakopleidingen w.o. zeep maken, patisserie, basis computervaardigheden e.d.
  • een Kids Club en inmiddels ook een Youth Club
  • een Women’s Club (o.a. financiële planning)

Er wordt ook hard gewerkt aan het realiseren van een kleine bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen. Kijk hier om een donatie te doen of om een boek te kopen voor de bibliotheek.

Volg Mineke Foundation op Facebook of kijk op: www.minekefoundation.org