Zonta says NO!

Zonta International werkt aan een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend en iedere vrouw de mogelijkheid heeft zich ten volle te ontwikkelen. In zo’n wereld wordt vrouwen niets ontzegd op basis van hun vrouwzijn en worden vrouwen als gelijkwaardig aan mannen behandeld, gezien en erkend. In zo’n wereld hoeft geen enkele vrouw te vrezen voor geweld in welke vorm dan ook.

Zonta says NO to Violence Against Women is de jaarlijkse internationale campagne om het geweld tegen vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen en actie te ondernemen om dit geweld wereldwijd te beëindigen. De campagne start op 25 november, Orange Day, en eindigt op 10 december, de dag van de Rechten van de Mens.

In 1960 hebben de Verenigde Naties 25 november uitgeroepen tot ‘Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen’, ter herdenking van de brute moord op Patria, Minerva en Antonia Mirabel. De drie politieke activistes voerden openlijk en met succes oppositie tegen dictator Rafael Leónidas Trujillo in de Dominicaanse Republiek in 1960. Met deze dag wordt aandacht gevraagd voor alle manieren van geweld die wordt gepleegd tegen vrouwen.

Voor Zonta International betekent deze dag al enkele jaren het startpunt van de 16-daagse campagne Zonta says NO to end violence against women. De actieperiode duurt t/m 10 december, de dag van de Rechten van de Mens.

In 2018 hopen we dat in iedere provincie in Nederland één of meer landmarks oranje uitgelicht worden om lokaal aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. UN Women werkt samen met afdelingen van Zonta en andere organisaties om gemeenten en provincies hiervoor te benaderen. We vragen ook alle burgemeesters in Nederland om een foto of video van zichzelf met een oranje handschoen te verspreiden via sociale media en andere communicatiekanalen van de gemeente, om daarmee hun steun uit te spreken voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Dit in navolging van de ambassades, die dit de laatste jaren doen.