De 5e Zonta filmmiddag komt eraan!

Film:  CAPTAIN FANTASTIC

Ben (Viggo Mortensen) en zijn vrouw Leslie wonen met hun zes kinderen, de jongens Bo, Rellian en Nai en de meisjes Kielyr, Vespyr en Zaja, geïsoleerd van de samenleving in de bossen van het Pacific Northwest, maar Leslie is al sinds enige tijd opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ben geeft zijn kinderen ongeautoriseerd thuisonderwijs: academische en fysieke training en ook het gebruik van steekwapens en pijl en boog. Ze leven onder meer van de jacht, maar plegen als ze onderweg zijn met hun bus ook wel winkeldiefstal, vanuit een antikapitalistische opvatting dat je wel van een bedrijf mag stelen wat je nodig hebt.

Leslie pleegt zelfmoord. Haar vader Jack wil haar begraven, en wil niet dat Ben bij de begrafenis komt. Leslie wilde echter dat ze gecremeerd zou worden en dat de as door het toilet gespoeld zou worden, en Ben en de kinderen vinden dat dat gerespecteerd moet worden. Ze gaan met hun bus naar de begrafenisplechtigheid, die ze verstoren. Jack en zijn vrouw willen de kinderen in huis nemen, en dreigen Ben te laten arresteren als hij zich daartegen verzet.

Eerst geeft Ben zich gewonnen, ook omdat zijn dochter van een dak valt waar hij haar op liet klimmen, Bo hem verwijt dat hij door hem sociaal onhandig is en uitgelachen wordt, en Rellian hem de dood van Leslie verwijt. Op initiatief van de kinderen gaat hij echter alsnog met hen illegaal Leslie opgraven en cremeren en de as door een toilet spoelen. Vervolgens gaan ze een boerderij beginnen, niet meer zo geïsoleerd van de samenleving, maar ook niet helemaal meegaand met alle trends van de maatschappij

Goede Doel: Het Dagelijks bestaan

De Stichting Het Dagelijks Bestaan positioneert zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, sociale activering, zingeving, onderwijs en arbeid.
HDB stelt zich ten doel om jongeren tussen 14 en 24 jaar een kleinschalig leer- en ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op de weg terug naar onderwijs en/of werk en/of (langdurige) hulpverlening.