Zonta internationale confentie (2-6 juli 2016) in Nice

Aan:   leden van Zonta Club Deventer e.o.
Van:   Siska Holwerda en Tonia Dabwe
Betreft:  Impressie van 63e Zonta International Convention in Nice (F) 2-6 juli 2016 Datum:  14 juli 2016

Vrijdag 1 juli, dag 1 Tijdens de vlucht van Düsseldorf naar Nice merken we al dat er een groot aantal Zontians aan boord is, maar het kennismaken stellen we nog even uit. Wij komen na een prima vlucht in Nice aan, nemen de bus naar de stad en bereiken aan het einde van de middag ons appartement, waar onze host Robert ons opwacht en alles toelicht. Alles spreekt eigenlijk voor zich en we lopen na het uitpakken al snel de stad in om een indruk te krijgen van ‘ons’ gebied, te genieten van het heerlijke weer en om boodschappen te doen. We zitten nog dichter bij de Acropolis, het convention centre in hartje Nice, dan we dachten!

Zaterdag 2 juli, dag 2 Keurig gekleed volgens de voorschriften, maar wel luchtig omdat de temperatuur vandaag richting de 30 graden gaat, lopen we ’s ochtends naar de Acropolis. Er is weliswaar security – vergelijkbaar met het vliegveld – maar gelukkig vriendelijk en efficiënt. Bij de registratie, die vlot verloopt, ontmoeten we alvast wat andere Nederlanders en spreken we een kleurig uitgedoste groep uit Benin aan. Ze dragen kleding in de Zonta kleuren (heeft hun Govenor laten maken) en zijn in Nice aangekomen na een toeristische rondreis door Europa. We lopen over de Zonta Marketplace en bewonderen de kunstwerkjes van de verschillende clubs: sieraden, sjaals, tasjes en kaarten voeren de boventoon. Onderling wordt tussen de aanwezigen uitbundig geruild met pinnetjes, buttons en andere club snuisterijtjes. Zonta Den Haag I heeft mini Delftsblauwe klompjes om uit te delen.

Om 10 uur is het tijd voor de District Meeting, waar District Governor Marijke Jongbloed ons uitlegt hoe de Convention er uit zal zien en praktische informatie biedt. Zonta International president Maria José Landeira Oestergaard en aankomende president Sonja Hönig Schough maken nog even hun opwachting.

Daarna gaat Siska naar een workshop Advocacy terwijl Tonia een paar uur gaat werken. Later die middag zijn ze allebei weer van de partij voor de First Timers Orientation en de Delegates en Alternates Training.

Dit laatste is een intensief programma waar veel informatie gegeven wordt over hoe besluitvorming bij Zonta werkt, de procedures voor moties en amendementen uitgelegd worden en er geoefend wordt met stemmen volgens de Roberts Rules (met de PRO, CON en Procedure microfoons). Tot ergernis van President Zonta International, Maria José Landeira Oestergaard, wordt het rumoerig in de zaal tijdens het oefenstemmen; zij vraagt regelmatig om stilte. Ook krijgen de kandidaten de mogelijkheid om zich kort (2 minuten en dan gaat de microfoon uit!) te presenteren. Rond half zes zit de eerste dag erop.

Zondag 2 juli, dag 3 De officiële openingsdag van de Convention. Voor 8 uur ’s ochtends komen de eerste berichtjes al op de app binnen: het is erg druk, er staat al een rij bij de ingang en de eerste Nederlandse aanwezigen proberen wat plaatsen vrij te houden. Gisteren kregen we te horen dat de deuren om 9.00 uur onverbiddelijk dicht zouden gaan, maar gezien de rij van een paar honderd meter die er nog staat als wij rond 8.40 aankomen, gaat het er om spannen. Mogen we er straks nog in? Rond 9.15 is iedereen door de beveiliging heen en kunnen we genieten van de openingsceremonie door een lokaal team van jonge acrobates en de traditionele vlaggenceremonie, die  indrukwekkend en plechtig is, vooral omdat er op verzoek pas na afloop geapplaudisseerd wordt. Leuk om onze Area Director Brigitte Leferink in Volendams kostuum te zien!

President Maria José Landeira Oestergaard opent met een welkomstverhaal waarin ze de 2287 vrouwen welkom heet en aangeeft hoe bijzonder het is dat we samen deel uitmaken van een internationale community. Daarna spreekt Maria Luisa de Contes, vicepresident van Renault Spanje over de rol van vrouwen in bedrijven en de samenleving.

Zij pleit voor meer awareness en rolmodellen, het opzetten van netwerken van vrouwen in bedrijven, mannen betrekken bij gender equality omdat hun rol in de samenleving aan het veranderen is, en ziet graag dat er quota ingesteld worden om bedrijven te verplichten meer vrouwen op hogere posities aan te nemen. Haar verhaal sluit zij af met “Equality and presence of women creates peace”.

Na haar komt Claire Paponneau, senior vicepresident van telecombedrijf Orange voor West en Centraal Afrika, aan het woord. Zij gaat in op de zogeheten ”digital gap”: wereldwijd hebben 300 miljoen vrouwen meer dan mannen geen mobiele telefoon en vrouwen hebben 36% minder kans om toegang tot mobiel bankieren te hebben. Mobiele telefoons worden in veel landen gezien als risicovol voor vrouwen omdat sociale wetten verbieden dat zij een mobiel hebben. Bedrijven als Orange zetten in op awareness (een mobieltje verbetert juist de veiligheid van vrouwen) en werken samen aan onderwijs, gezondheidsdiensten en ondernemerschap via de mobiele telefoon.

Dan vertelt Jelena Bauer, ontvanger van de Jane M. Klausman Women in Business scholarship over haar werk: ze probeert bedrijven bewust te maken van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Na de pauze volgen tot ca 18u Business Sessions, waaronder rapporten van de nominating committee en speeches van de kandidaten voor internationale functies. Ter plekke wordt er nog een extra kandidaat “van de vloer” toegevoegd aan de kandidaten voor internationale functies: Lalivan Karnchanachari uit Thailand. Om 18u is het tijd voor de District Foto op de trappen van de Acropolis. Er is die avond nog een ticketed event op de Monaco Yacht Club, waar vrijwel geen Nederlanders naar toe gaan vanwege de exorbitante prijzen en de uitstraling welke dat heeft. Wij vragen af of we dat als Zonta moeten willen. Wij sluiten aan bij een groep Nederlandse Zontians om te borrelen op de Place Garibaldi en elkaar wat beter te leren kennen.

Maandag 4 juli, dag 4

Deze dag start heel vroeg en staat in het teken van stemmen, stemmen en nog eens stemmen. Siska is als delegate verplicht aanwezig om te stemmen over de kandidaten. Officieel mogen de delagates niet naast elkaar zitten (steeds een stoel er tussen) maar de zaal is daarvoor te klein. District 29 zit dicht op elkaar gepakt links achteraan, vlakbij de “CON” microfoon. Normaal gesproken wisselen we – om de beste/slechtste plekken te wisselen – maar deze keer hebben we helaas vaste plaatsen. ’s Middags worden de gekozen kandidaten bekend gemaakt. Er is ’s ochtends nog een mededeling van Zonta International President Maria José Landeira Oestergaard die ervoor zorgt dat iedereen meteen wakker is: kandidaat Georgitta “Beng” Puyat uit de Filippijnen is van de lijst gehaald omdat ze gisteren tijdens haar speech heeft aangegeven een goede kandidaat te zijn omdat ze Aziatisch is, terwijl PR bedrijven op basis van afkomst (leeftijd, religie etc.) niet is toegestaan. De Thaise kandidaat “van de vloer” voldoet aan de eisen, wordt toegevoegd aan de lijst en uiteindelijk ook gekozen.  Tonia slaat vandaag over om een offerte voor haar bedrijf af te ronden.

Rond 19u sluiten we beiden aan bij de Zonta Happy Hour borrel, gevolgd door een gezamenlijk diner met de Nederlandse Zontians, georganiseerd door Tonne Verdonk uit Eindhoven. We zitten aan zee en krijgen de gelegenheid elkaar wat beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Eindhoven is met 10 vertegenwoordigers naar Nice gekomen en raadt dit iedereen aan; het is een goede manier om met elkaar over de richting en ontwikkeling van de lokale club te praten en om te bespreken hoe je de inspiratie die je opdoet naar de club kunt vertalen. Er volgen leuke gesprekken, inspirerende verhalen over aanpakken en projecten en uitnodigingen over en weer om elkaars clubs te komen bezoeken.

• Zonta Haarlem heeft een wervingsactie gehouden in een hippe club in de stad, gericht op jongeren. Dit heeft aardig wat nieuwe, jonge leden opgeleverd. • Zonta Haarlem koppelt elk nieuw lid aan een ervaren lid die als mentor/buddy optreedt om nieuwe leden wegwijs te maken en tussen de maandelijkse vergaderingen door contact met ze houdt • Zonta Rotterdam vertelt uitgebreid over hun ervaringen met het organiseren van de Convention daar. Met name de wijze waarop zij mensen uit de stad betrokken hebben bij hun activiteiten (eten bij mensen, picknick in het park, bedrijfsbezoeken) spreekt aan. • De First Timers wisselen hun indrukken uit: de procedures zijn wel erg bureaucratisch vormgegeven en daardoor duurt het wel heel erg lang allemaal. Een van de oudste aanwezige leden legt uit dat dit komt omdat Zonta volgens de wetten in Illinois is opgezet; daarom moet bijvoorbeeld verslaglegging verbatim plaatsvinden en moet alles (bijvoorbeeld de Standing Rules) eerst volledig voorgelezen worden door de president. De First Timers vinden ook dat er (te) weinig is georganiseerd aan ontmoetingsmomenten met Zontians uit andere landen; je moet nu zelf op mensen afstappen of elkaar toevallig ergens ontmoeten. Wat kan, maar we denken dat er meer uit zo’n enorme verzameling bijzondere vrouwen te halen is.

Dinsdag 5 juli, dag 5 De ochtend van dag 5 start met de memorial service en staat verder in het teken van stemmen over Credential Reports en Bylaws. Daar gaat Siska heen, terwijl Tonia de ochtend voor Mineke Foundation werkt. Van Zonta International President Maria Jose Landeira Oestergaard krijgen de delegates o.a. een update over de financiën van Zonta International en Zonta Foundation.  Een voorstel om daadwerkelijk inspraak te krijgen over de ZI and ZIF finanancien haalt het later die ochtend helaas niet, ondanks de inzet van o.a. Ida Koudstaal (area treasurer en lid van ZC Arnhem). Ook worden de uitslagen van de verkiezingen van de kandidaten bekend gemaakt (zie op p. 6 de resultaten). Ook nog twee interessante verhalen. De eerste is van Camille Bilger, een Amelia Earhart Fellow (2015) en studente aan de universiteit van Cambridge. Een echte “rocket scientist”. Ze vertelt heel boeiend – ook voor de niettechnische toehoorders – over haar research naar mogelijkheden om de milieu-impact van vliegtuig gasturbines en raketten te reduceren. Nog meer indruk maakt de 19-jarige Anna Rukko uit Finland, winnares van de Young Women in Public Affairs Award (2015). Als kind maakte zij kettingen, terwijl zij behandeld werd voor kanker, en nadat zij was genezen besloot zij haar hobby in te zetten voor fundraising. Zij inspireerde hiermee velen op hetzelfde te doen. Lees ook: http://blogit.apu.fi/annanblogi/ Mooie uitspraak: “No one is too young or too insignificant to create a change”.

’s Middags gaat Tonia naar een workshop terwijl Siska, na een paar uur werken na de lunch, aan de volgende stemronde begint over nog meer Bylaws. Het voorstel om een goedkoper lidmaatschap mogelijk te maken voor jonge professionals tussen 18 en 30 jaar levert pittige discussies op, maar haalt het uiteindelijk wel.

Workshop 2030 Agenda & Sustainable Development Goals (SDGs) – Tonia In deze workshop krijgen we een toelichting op de SDG’s (ook wel Agenda 2030) genoemd, die de opvolger zijn van de Millenium Development Goals, en de rol die Zonta daar bij speelt. Zonta is één van 140 NGO’s die Consultative Status bij de VN heeft en adviseert over voorgenomen beleid. Leslie Wright, van het Zonta UN committee, verhaalt, bijgestaan door vier andere leden van het committee.

• Er zijn 17 SDG’s en 169 targets. Zonta focust met name op SDG 5 (Gender Equality) maar raakt daarmee ook aan de doelen onderwijs, armoede en honger. • lokale clubs moeten hun overheid volgen om te beoordelen hoe deze scoren op doel 5.  • Serviceprojecten zouden aan verschillende aspecten van doel 5 gelinkt moeten worden.

Vervolgens komen de subonderwerpen aan de orde: • Zonta focust ook op gezondheid (doel 3). Dagelijks trouwen meer dan 39 000 meisjes jonger dan 18. Door gebrekkige informatie over en slechte toegang tot voorbehoedsmiddelen zijn er 28 miljoen ongeplande zwangerschappen per jaar. Er zijn jaarlijks 36 miljoen abortussen. • Zonta werkt ook aan het vergroten van de aandacht voor vrouwen in overheidsbeleid, bijvoorbeeld in budgetten van overheidsinkopen. Een-derde van alle bedrijven zijn “Women-owned businesses” en zeer klein (microbedrijven); zij zijn echter ondervertegenwoordigd in overheidsinkopen. • Een ander onderwerp waar Zonta aan werkt is geweld tegen vrouwen. Wereldwijd heeft 50-75% van alle vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. In de EU gaat het om 20% van alle vrouwen. In India worden jaarlijks 8 000 vrouwen vermoord; in Guatemala 2 vrouwen per dag. Zonta zet in op het verbeteren van wetten en het presenteren van data.

We maken kennis met twee serviceprojecten uit de VS en Denemarken. Beide bieden aan hun kennis te delen. • In de VS werkte de Club samen met een logistiek bedrijf en de organisatie Truckers Against Trafficking om een grote truck (semi trailer) te voorzien van ‘wrapping’ waarop een boodschap tegen mensenhandel was aangebracht, evenals de boodschap van Zonta (No to violence). Het bedrijf was zo geïnspireerd dat het nog 2 trucks voorzag van de boodschap. De trucks blijven 10 jaar rijden. De verwachting is dat ze in die periode 500 000 mijl afleggen (ca 805 000 km) en dat 70 miljoen mensen de boodschap zullen lezen. • In IJsland biedt de Summer School Greenland onderwijs en life skills training aan vrouwen in een afgelegen gebied waar geweld, incest, tienerzwangerschappen, drankmisbruik en zelfmoord hoog zijn. Vrouwen leren o.a. over vrouwenrechten, ‘nee’ zeggen, tijd en ruimte om hun problemen bespreekbaar te maken, waar ze hulp kunnen krijgen en krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en kennis. Zonta Clubs in Denemarken zijn in 2008 gestart met ondersteuning van het project en zetten het nog zeker tot 2018 door.

Leslie Wright antwoordt op een vraag uit de zaal dat Clubs projecten in kunnen dienen om een onderscheiding te ontvangen. De aanmelding loopt via de Club naar de Director om vervolgens door Zonta International beoordeeld te worden.

Tonia geeft aan dat er vast nog veel meer inspirerende projecten zijn en vraagt of deze ook ergens ontsloten kunnen worden; om van elkaar te leren, inspiratie op te doen en contact te leggen. Katherine Cleland, PR & Communicatie, geeft aan dat de website committee hier aan werkt. Het is de bedoeling dat er een soort database van projecten komt evenals een forum waar leden in contact kunnen komen met elkaar. Helaas zal er geen mogelijkheid zijn om “rich text” (opgemaakte tekst) of foto’s te delen of om een link te leggen met social media.

Leslie Wright geeft tot slot aan dat Zonta in 2017 aan de VN moet rapporteren over wat er bereikt is. Het hoofdkantoor is naarstig op zoek naar projecten en roept alle clubs dringend op projecten in te dienen! Meer informatie over de SDG’s is te vinden op https://sustainabledevelopment.un.org/

Woensdag 6 juli, dag 6 Koffers inpakken, nog wat last-minute shopping voor thuis en dan met de bus richting vliegveld. Het avontuur in Nice zit er alweer op. Via de speciale Zonta Nice appgroep houden we contact met de Nederlandse delegatie. Zo horen we hoe we – oftewel: Josée Hoogveld – hebben gestemd t.a.v. de projecten voor het nieuwe Biennium, de certificaten voor Drenthe, Noord Brabant en Eindhoven (i.v.m. gerealiseerde ledengroei), de presentatie voor Yokohama, waar de volgende internationale conventie zal plaatsvinden en vervolgens hoe er uitbundig afscheid van elkaar wordt genomen. En dan zijn wij alweer terug in het altijd prachtige Deventer.

2016-2018 Zonta International en Zonta International Foundation bestuur bestaat uit: President:    Sonja Hönig Schough (al gekozen tijdens 2014 conventie) President-Elect:   Susanne von Bassewitz Vice President:   Sharon Langenbeck Treasurer/Secretary: Bridget Masters

International Directors  Sonia Albanese Carotti  Judith Anderson  Lydia Chaillou  Judith Kautz  Ute Scholz  Ursula Werner  Hsin-hsin Yang

2016-2018 International Nominating Committee Noord, Centraal en Zuid Amerika:  Kerry Dixon Europa:     Gabriella Samara Paphitis Afrika:     Hortense Chekete Australië en Nieuw Zeeland:  Ann Horrocks Azië:      Winnie Teoh “At Large”:    Florence Fischer-Herber Maria Jose Landeira Oestergaard Joy Orlich Maria Stefanova

Meer lezen?  Facebook: https://www.facebook.com/ZontaInternational/ Twitter: #ZontaNice2016