Zonta in Nederland en internationaal

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk!

Belangrijke speerpunten: opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en meisjes en het stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke leven en verbeteren van hun positie op de arbeidsmarkt. In de hele wereld!