Mineke Foundation update februari 2019

In maart 2015 heeft de Zonta Club Deventer aan Mineke Foundation een subsidie van € 3.000,-toegekend voor het project “Vakopleidingen Liberia”. Mineke Foundation is opgericht in 2009 – dus nu alweer 10 jaar geleden! – door ons lid (lees meer)