Zonta in Nederland en internationaal

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk! Belangrijke speerpunten: opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en meisjes en het stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke leven en (lees meer)

Fundraising

Fundraising heeft als doel het inzamelen van financiĆ«le middelen te realiseren. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan projecten, die de maatschappelijke positie en/of het welzijn van vrouwen en kinderen bevorderen. Maar wij verlenen soms ook actief ondersteuning of service.