Zonta Nederland

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk! Belangrijke speerpunten: opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en het stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Nieuwe website live!

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover: de nieuwe website van Zonta Deventer is live en we zijn er trots op! Onze nieuwe website is samen met de website van Zonta Nederland ontwikkeld en laat zien (lees meer)

Fundraising

Fundraising heeft als doel het inzamelen van financiële middelen te realiseren. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan projecten, die de maatschappelijke positie en/of het welzijn van vrouwen en kinderen bevorderen. Maar wij verlenen soms ook actief ondersteuning of service.